Средни училища в Бяла

СОУ П.ВОЛОВ

Бяла, Цар Освободител 59

Средно общообразувателно общинско училище. Най-голямото в града и е утвърдено със своите традиции. Съществува общообразувателен технологичен профил с изучаване на информационни технологии.