Средни училища в България

 

телефон: 029710056;

София, ул. Слатинска 35

 

157 гимназия с изучаване на чужд език Сесар Вайехо приема ученици след VІІ клас в чуждоезиков профил с интензивно изучаване на испански език и втори чужд език английски - пет паралелки с по 29 ученици, без квоти за момчета и момичета.

  Карта    
 

телефон: 056544141;

Бургас, бул. Ст. Стамболов 53

 

Професионална гимназия по туризъм 'Проф. д-р Асен Златаров' гр. Бургас постигна многобройни успехи през своята дългогодишна история и завоюва позиции на едно от най-добрите училища в подготовката на специалисти за туристическия бранш.

  Карта    
 

Костенец, ул. Св.Св.Кирил и Методий 5

 

ПГ Г. С. Раковски е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Обучава ученици по специалностите - Хладилна техника и Оператор на металорежещи машини.

 

Гоце Делчев, Скопие 4

 

ПМГ Яне Сандански, гр. Гоце Делчев, съчетава 95-годишна традиция в образованието и новаторски дух. Разполага с модерна база и отлични специалисти.Дава неограничени възможности на учениците си за участие в СИП, школи, изкуство и спорт.

 

телефон: 042607364; 042607381

Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21

 

ПГВМ е с над 60 г. традиция, богата материална база и общежитие. Завършилите придобиват професионална квалификация по европейските стандарти за специалностите Ветеринарен техник и лаборант, Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки.

  Карта    
 

София, жк. Младост 1, до бл. 43

 

В І-ви и след ІV клас училището приема ученици в паралелки с английски, руски, немски език и математика. След VІІ клас приемът на ученици е в паралелки с профил 'Предприемачество и бизнес' - с английски език, по програмите на 'Джуниър Ачийвмънт'.

  Карта    
 

Козлодуй, ул. Аспарух 5

 

СОУ Христо Ботев разполага с паралелки за професионална подготовка с английски език и информационни технологии. Училището разполага с висококвалифицирани преподаватели както и с много добра материална база.

 

Карнобат, ул. Д. Благоев 12

 

Предлага обучение по специалност в паралека подготовка за матури, общообразувателно обучение, обучение специализирани паралелки, средно образование, преподаване на литература, подготовка за зрелостни изпити .Обучението се извършва на две смени.

 

Бяла, Цар Освободител 59

 

Средно общообразувателно общинско училище. Най-голямото в града и е утвърдено със своите традиции. Съществува общообразувателен технологичен профил с изучаване на информационни технологии.

 

Костинброд, Обединена 44

 

Училището разполага с 48 учителя и 1 педагогически съветник. Извън учебните занятия децата се занимават в секции по шах, баскетбол, лека атлетика, футбол, СИП азбука на здравето, математика, англ. език, приложно изкуство, танци, издават уч. вестник

 

телефон: 028221374;

София, ул. Хайдут Сидер 10

 

През 1951г. В София е открито ново учебно заведение - Техникум по месото и месните продукти. То е първото училище в страната от този род. Създадено е по предложение на Марин Маринов-директор на колбасарска работилница, който е и първия директор.

  Карта    

телефон: 07623092

адрес: Перник, ж.к. СЕЛОТО ул. КРАКРА 69

 

телефон: 029932084

адрес: София, ул. Г.ДИМИТРОВ 5

 

телефон: 061517586

адрес: Елена, Кънчовска 6

 

телефон: 046661040

адрес: Ямбол, кв. Златен Рог

 

телефон: 044623397

адрес: Сливен, пл. Стоил Войвода

 

телефон: 047888292

адрес: Елхово, Ангел Вълев 39

 

телефон: 062646911

адрес: Велико Търново, Мария Габровска 1