Специализирано оборудване и обзавеждане в България

Телефон: 02 958 26 77

Адрес: София, Хайдушка гора 28-32

Телефон: 076 672030

Адрес: Перник, Бучински път 4

Телефон: 054 83 23 03

Адрес: Шумен, Индустриална зона

Телефон: 032 640522

Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 27

Телефон: 029609882

Адрес: София, ул. Симеонов век 17А ап. 28

Телефон: 02 468 14 03

Адрес: София, ул. Адриана Будевска 10