Специализирано оборудване и обзавеждане в България

Телефон: 042 251025

Адрес: Стара Загора, Цар Симеон Велики 127

Телефон: 02 9313860

Адрес: София, Княгиня Мария-Луиза 95 бл. 141 вх. А

Телефон: 032 640522

Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 27

Телефон: 032 962 904

Адрес: Пловдив, Международен панаир Палата 5 2

Телефон: 044 622152

Адрес: Сливен, Димитър Пехливанов 54