Специализирано оборудване и обзавеждане в България

Телефон: 0882 111180

Адрес: Пловдив, ул. Барикадите 22А

Телефон: 066 875910

Адрес: Габрово, ул. Индустриална 63 вх. А ет. 0

Телефон: 088 8324359

Адрес: Габрово, Софроний Врачански 3

Телефон: 087 8740655

Адрес: Цалапица, Стопански двор 4 - Запад

Телефон: 02 958 26 77

Адрес: София, Хайдушка гора 28-32

Телефон: 02 970 05 18

Адрес: София, бул. Проф.Цветан Лазаров 10А