Специализирано оборудване и обзавеждане в България

Телефон: 044 622152

Адрес: Сливен, Димитър Пехливанов 54

Телефон: 02 9313860

Адрес: София, Княгиня Мария-Луиза 95 бл. 141 вх. А

Телефон: 02 944 2053

Адрес: София, Кадемлия 6, партер

Телефон: 02 970 05 18

Адрес: София, бул. Проф.Цветан Лазаров 10А

Телефон: 088 7934 078

Адрес: Русе, Възраждане ул. Неофит Рилски 50, бл. Опал

Телефон: 087 8400630

Адрес: София, Черноризец Храбър 3

Телефон: 052 301926

Адрес: Варна, бул. 8-ми приморски полк 128, оф. 26