Специализирано оборудване и обзавеждане в България

Телефон: 032 503 220

Адрес: Пловдив, Княгиня Мария Луиза 60

Телефон: 088 8324359

Адрес: Габрово, Софроний Врачански 3

Телефон: 02 9313860

Адрес: София, Княгиня Мария-Луиза 95 бл. 141 вх. А