Спедиция и международен транспорт

Когато вашите стоки трябва да бъдат пренесени извън границите на България, с това се занимават фирмите за спедиция и международен транспорт.

Обикновено интернационалните транспортни компании предоставят информация и осигуряват необходимата документация за превоза и уреждат и застраховката на товара. Те се грижат каргото да е опаковано по всички стандарти на държавите, през които преминава превозвачът.

Някои спедиторски компании са специализирани за определен тип пратки (превоз под температурен режим, превоз на опасен товар и т.н.), докато други работят само в определен регион.