Скелета и кофражи

Компаниите в сектора за скелета и кофражи подпомагат строителния бизнес с уникални проектантски, технически решения и консултантски услуги.

Скелето се изгражда се на модулен принцип,с което се постига желаната работна височина. Предлаганите сглобяеми строителни скелета се отличават преди всичко със своята простота и икономичност за сметка на свеждане на теглото им до минимум, благодарение на непрекъснатото усъвършенстване на конструкциите им, при което най-важното е без загуба на устойчивост да се постигне безопасност и товароносимост . Скелетата биват фасадни строителни, модулни скелета, подвижни скелета на колела, подпорно скеле, алуминиево скеле, безболтови скелета, жабково скеле.

Кофражните  системи се използват  за изпълнение на стени, асансьорни шахти, подпорни стени, мостови конструкции и други обекти с неправилна форма. Металните кофражни форми могат да бъдат използвани многократно.Техният модулен принцип позволява лесна и бърза работа, благодарение на малкото им тегло. Декофрирането се извършва чрез разрязване на кофражната форма. Предлагат се  също кофражни системи с нестандартни размери и цветове, съобразени изцяло с изискванията на клиентите.