Щори, тенти и сенници в Хасково

REMIS GmbH

REMIS GmbH +49 22178880-0

Germany, Koeln, Mathias-Brueggen-Strasse 67-69

Климатична, вентилационна и хладилна техника - производство, Щори, тенти и сенници, Ремаркета, каравани и надстройки за автомобили

REMIglas – Glass covers, glass doors for deep freezers and cooling shelfs in retail food trade REMImobil – Equipment for caravans and motorhomes REMImarkt – Product presentation in supermarkets

СОЛИС

телефон: 038624193

адрес: Хасково, България 166

Щори, тенти и сенници