Шивашки услуги в Кърджали

Телефон: 0361 61310

Адрес: Кърджали, Язовирска 2

Телефон: 0361 61574

Адрес: Кърджали, ул. Републиканска 47