Шивашка промишленост - материали в България

Телефон: 0889/801-506

Адрес: Каварна, ул. Стефан Караджа 31А

Телефон: 0888 446 424

Адрес: София, ул. Първа българска армия