Селскостопански услуги

Напояване, разораване, борба с вредители или семена за зеленчукопроизводство – от каквото и да имате нужда, потърсете доставчиците на селскостопански услуги.

От тях купувате почвени подобрители и наемате техника по време на сеитба, жътва или когато дойде време за пръскане на овошките. Част от фирмите за селскостопански услуги ще ви помогнат по всички въпроси, свързани със земеделие и фермерство, включително как да подготвите документи и да кандидатствате за финансиране по европейски програми.