Селекция и развъждане на породи в Силистра

Телефон: 086 822311

Адрес: Силистра, Н.Й.Вапцаров 29