КАДАСТЪР в БЪЛГАРИЯ - 52 намерени

ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Телефон: 028558100; 0878507844

София, бул. Ген. Александър В. Суворов 85

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Приложната геодезия. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ

Телефон: 02 9307921

София, ул. Сердика 5А

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

АССА 85

Телефон: 0888637042; 052612619

Варна, ул. Братя Георгиевич 36, офис 9

Всички видове архитектурни и геодезически дейности. Дейности по кадастъра. Трасиране на обекти. Вертикални планировки. Изработване на кадастрални, регулационни, земеразделни планове, ПУП. Заснемане на подземни проводи. Прецизна нивелация.

ПАНГЕЛ

Телефон: 087 8807112

София, ул. Криволак 17

Кадастрални карти и проекти за изменения. Изработване на устройствени планове. Трасиране и заснемане на имоти. Планове за вертикално планиране. Земеделски земи. Изследване деформации, консултации. Кадастър, регулация, трасировка.

ГЕОТОТАЛ

София, Лозенец, ул. Равнец 9

Инвестиционно проектиране. Устройствено планиране. Кадастър, ГИС. Инженерна геодезия. Изследване на деформации. GPS, 3D лазерно сканиране. Техническа инфраструктура. Консултантска дейност. Експертни оценки. Управление проекти. Инвеститорски контрол.

ДАТ КОНСУЛТ БГ

Телефон: 0884150404

Тополи, ул. Христо Патрев 48

ДАТ Консулт БГ e геодезическа и проектанска фирма специализирана в дейности по геодезия - трасиране, нивелация, тахиметрия, определяне площ, даване на ниво.Извършране на услуги свързани с обекти от ниското строителство.

СТОМИЛ - 91

Телефон: 052635121; 0888393981

Варна, бул. Владислав Варненчик 99, офис 3

Стомил - 91 е с 30 годишен опит в геодезията и кадастъра. Трасиране и заснемане на имоти, сгради, линейни обекти. Тахиметрични снимки. Вертикално планиране. Промяна на кадастрални карти.ПУП.Изготвяне скици на имоти, сгради и самостоятелни обекти.

ГЕОМАКС

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128 ет. 3, стая 310

Геомакс ООД е с 11 годишен опит в сферата на комплексните геодезически услуги. Извършваме геодезическо проучване и проектиране. Трасиране. Кадастрални планове. Вертикално планиране. Изработване на ПУП. Експертно и качествено обслужване.

Телефон: 032 635615

Адрес: Пловдив, Леонардо Да Винчи 59 вх. Б ет. 1

Телефон: 0631 41071

Адрес: Свищов, Ал.Константинов 1 вх. Г