Счетоводни услуги в България

СЧЕТОВОДНА КЪЩА КЕМАНОВ КОНСУЛТ

Телефон: 088 8140518

Варна, ул. Тролейна бл. 10 вх. 2

Пълно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия; осигуряване; ТРЗ и личен състав; ДДС; годишно счетоводно приключване; регистрация на фирми и други от Акаунт Консулт. Който от счетоводство не разбира, той при нас се спира!

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕЛИСЕЕВА

Телефон: 0888425239

Бургас, ул. Шейново 8, ет. 2

Динамика, реакция in-time, качество и отговорност - това са водещите ни критерии. Ние предлагаме още - счетоводни услуги, работна заплата и осигуровки, данъчни консултации, регистрация на фирми, управление на имоти, бизнес и управленско консултиране.

Счетоводни услуги - Минчев Консултинг Груп

Телефон: 052460484

Варна, бул. Приморски 55

Счетоводна кантора Минчев Консултинг Груп е член на Европейската Счетоводна Асоциация. Предлагаме професионални счетоводни, административни и консултантски услуги. Индивидуалнен подход към всеки клиент и коректно отношение!

МАРИЙКА АНГЕЛОВА ЕТ

Телефон: 056816931

Бургас, кв. Славейков, бл. 154, офис 4

Марийка Ангелова ЕТ - пълен набор от счетоводни и ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, както и на финансово-икономически анализи, публикуване на ГФО в търговския регистър.

МИТНИЧЕСКО, СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПАВЕКСИМ

Телефон: 0887402082

Шумен, ул. Ришки проход 54, ет. 3, офис 1

Павексим ООД предлага на своите клиенти пълен комплект от счетоводни, митнически, счетоводни и данъчни услуги, логистика, спедиция и куриерски услуги. Гарантира на клиентите си професионално обслужване, лоялност, неоспоримо качество на услугите.

СЛАВКОНСУЛТ - СЛАВКА ПЕТРОВА

Телефон: 024448987; 0887128987

София, бул. Тодор Каблешков 53, ТЦ Френдс, офис 67

Счетоводство, осигуряване, данъци, консултации. Справки НАП, БНБ, НОИ, НСИ. Годишни отчети НАП, НОИ, НСИ, ТР. Ревизии НАП, НОИ. Личен състав и ТРЗ, болнични. Интрастат и Еврофондове. Електронни и административни услуги. Услуги, консултации на ФЛ ЮЛНЦ

СЧЕТОВОДНА КЪЩА НОВИКА

Телефон: 028320619; 0887443424

София, бул. Христо Ботев 79

Счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Индивидуален подход, атрактивни цени, качество и бързина на обслужването. Данъчни консултации и фирмено планиране. Регистрация и пререгистрация в АВ. Интрастат декларации. ДДС регистрации.

ПРОМИС КОНСУЛТ

Телефон: 088 8402162; 0301 65706

Смолян, Дичо Петров 2

Промис Консулт предоставя на своите клиенти компетентно пълно счетоводно обслужване, което включва - текущо счетоводство, счетоводни консултации, финансова отчетност, ТРЗ, годишно счетоводно приключване, ГФО, интернет банкиране, регистрация на фирми.

ТОТ БГ

Велико Търново, бул. България 1

Основен предмет на дейност на фирма ТОТ БГ е пълно счетводно обслужване, предимно на малки и средни предприятия, съгласно счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство. Предлагаме и дистанционно обслужване.

ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ

Телефон: 029586040

София, ул.Дечко Йорданов, бл.12, вх.Б, ап.21

Фирма ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ ЕООД предлага счетоводно обслужване, oдит и данъчни консултации на фирми и физически лица.

СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ

София, Слатина ул. Слатинска 101А ет. 2, офис 3

Пълно счетоводно обслужване на фирми, включително годишно счетоводно и данъчно приключване - ГФО и годишен отчет за дейността, ТРЗ и кадри, консултантски услуги, консултации с ДЕС и осигуряване на независим финансов одит, правни услуги и още.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ОРИОН - РГ

Телефон: 0887238055; 0888829090

Бургас, бул. Ал. Стамболийски 7, ет. 1

22 годишен опит в счетоводните услуги. Счетоводство на фирми. Годишно данъчно приключване. Счетоводни консултации. Одиторски заверки. Регистрация и пререгистрация на фирма. Пълен набор от счетоводни услуги. Компетентно и професионално обслужване.

АКТИВ ОДИТ

Телефон: 073884887; 0894660995

Благоевград, ул. Иван Михайлов 58

Одиторски заверки, счетоводство на фирми, данъчни консултации, застраховки, правни услуги, анализи на фирми, копирен център. Фирмата ни има над 20 години традиции в областта на счетоводството и финансите. Доверете се на професионализма и качеството.

Счетоводна къща ЛЮБОН

Телефон: 0887983417; 078550242

Кюстендил, ул. Цар Освободител 89

Абонаментно счетоводно обслужване. Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО и МСФО. Изготвяне на счетоводна политика на предприятието. Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици.

ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ

Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А, ет. 6, ап. 5

Йосифова Консултинг ЕООД - пълно счетоводно обслужване, изготвяне на документи, баланси, ведомости, подаване на счетоводни и данъчни декларации, данъчни консултации, различни счетоводни услуги, извършвани от експерт-счетоводители.

КОНТИМАКС

Телефон: 029461488; 0888682365

София, ул. Димитър Петков 69, ап. 8

Контимакс ЕООД - счетоводни услуги, данъчно-правни консултации, изготвяне на годишни декларации, справки, представляване пред държавни и общински органи - НАП, НСИ, Агенцията по вписванията, общинска администрация. Лоялност и сигурност в бизнеса.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС

Телефон: 0888837853

Варна, бул. Съборни 19А ет. 1

Счетоводна кантора АТЛАС предлага на клиентите си пълно и професионално счетоводно обслужване, данъчноправни консултации, оформяне на декларации и представляване пред държавни и общински органи НАП, НОИ, Агенция по вписванията, данъчна администрация.

АСУ КОТОВА СОФТ

Телефон: 029461841

София, ул. Каймакчалан 1, вх. Б

Анализ ФСД - Цялостна счетоводна програма - банка, каса, себестойност, складове, главна книга, годишни отчети, финансов анализ, издаване на фактури, следене разчетите с доставчици и клиенти. Данъчен амортизационен план. Пълно счетоводно обслужване.

Михаела Консулт

Телефон: 0889434003

София, бул. Христо Ботев 79

Пълно счетоводно обслужване. Професионални счетоводни услуги и данъчни консултации. Гъвкаво счетоводство на достъпни цени. Възможност за консултации по всяко време. Индивидуален подход, съобразен с вашите желания, както и целите на компанията ви.

Счетоводно обслужване от САРОС

Телефон: 0888585840

Пазарджик, ул. Константин Величков 20

Счетоводна къща САРОС се занимава със счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Ние сме една от водещите счетоводни компании на територията на град Пазарджик, благодарение на усърдният ни труд, коректно отношение и бърза реакция.

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ОТ БАЛКАН ОДИТ

Телефон: 028444400; 0888620002

София, ул. Чаталджа 59

БАЛКАН ОДИТ ООД e фирма, занимаваща се изключително с услуги в областта на независимия финансов одит, счетоводното отчитане, изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЕМЕТРА

Телефон: 087 8641488; 089 7980132

Варна, ул. Иван Срацимир 2Б ет. 5, офис 502

Счетоводна къща Деметра: Финансово-счетоводни услуги; Счетоводни експертизи; Данъчни консултации; Одит; Разчети с бюджетни ведомства; Консултантска къща за правна помощ; Регистрации на фирми; Център за медиация; Събиране на междуфирмени вземания и др

Голдън Вижън

Телефон: 0882922856; 0895717841

София, ул. Лидице 7-9, офис 6

Регистрация на фирми само за 159 лв., продажба на готови фирми, готови фирми по ДДС, счетоводни услуги, трудово-правни и данъчни консултации, представителство при ревизии, обжалване на актове от НАП, предоставяне на бизнес адрес и заседателна зала

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ЦЕРТУС

Телефон: 029745931; 029745932

София, Младост 1, бул. Йерусалим, бл. 24, офис 1

Ние от Счетоводна къща Цертус ще подготвим Вашите счетоводни документи, ще ви представляваме пред държавната администрация и ще изградим трайна връзка с Вас - нашите клиенти, гарантирайки качество, спазване на срокове, лоялност и конфиденциалност.

МАРГАРЕТ ОДИТ

Димитровград, ул. Александър Стамболийски 22

Ние развиваме собствена одиторска методология, базираща се на Международните счетоводни стандарти и специфичните български изисквания. Ние непрекъснато добавяме нови знания и опит към нашия метод.

АЛФАНЕТ СЧЕТОВОДНА КЪЩА

Сандански, бул. Свобода 7

Счетоводната къща извършва висококачествени и надеждни услуги за всякакъв вид фирми, ниски разходи за счетоводство на по - високо ниво.

КОЛД ИНВЕСТ

Гоце Делчев, ул. Пирин 1 вх. А

КОЛД ИНВЕСТ е млада и бързоразвиваща се компания в сферата на услугите. Основен предмет на дейност е счетоводно обслужване на частни фирми. Освен това фирмата се занимава и с всякакъв род административни и бизнес услуги в интерес на нашите клиенти.

СТЕФАНОВ КОНСУЛТ

Бургас, Хаджи Димитър 17

Счетоводната къща предлага на своите клиенти богата гама от услуги: Счетоводство; Трудово-правна дейност; ДДС; Данъчна защита; Специализация в обслужване на търговски представителства и чуждестранни фирми.

КОНТИР - И.ЧАНЕВА

Бургас, Хан Крум 40

Счетоводната къща предлага на своите клиенти богата гама от услуги: Счетоводство; Трудово-правна дейност; ДДС; Данъчна защита; Специализация в обслужване на търговски представителства и чуждестранни фирми.

АСИ ТОЛЕРАНС

Петрич, ул. Лазар Маджаров 3

Фирмата извършва акуратни счетоводни услуги, решаване на казуси от икономическата действителност, екипна работа , толерантност , почтенност, лоялност.

ОНИКС КОНСУЛТИНГ

Благоевград, ул. Джеймс Баучер 13

Счетоводно-консултантска кантора Оникс Консултинг ЕООД предлага счетоводни услуги от А до Я и регистрации на фирми, сдружения, кооперации и земеделски производители. Изготвяне и управленние на европроекти. Ние разполагаме с голям опит и експерти.

МАДЕС

Сандански, Малашевска 1 бл. 2 вх. 2

Счетоводна къща, предлагаща пълно счетоводно обслужване, еднократни и абонаментни счетоводни услуги, регистриране на фирми, оценка на риска, данъчни консултации, ТРЗ и личен състав, софтуерни решения и др.

ТРИ - Т ООД

Плевен, жк. Мара Денчева, бл. 21

Счетоводни услуги за физически и юридически лица. Пълно счетоводно обслужване, данъчни и трудови консултации. Годишно приключване. Счетоводни консултации. Изготвяне на данъчни декларации на физически и юридически лица. Конкурентни цени на услугите.

АБВ 112

Дупница, Христо Ботев 1

Специализиран и професионален опит в областта на финансово-счетоводната дейност. Лично отношение. Доверие и сигурност. Конфиденциалност.

РАДОСЛАВА ХАРИЗАНОВА

Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий 24

Счетоводно-пенсионни услуги. Сключване на договори за студентски и ученически практики. Подаване на здравни декларации и прекратяване на трудови договори. Консултации за трудово - правни въпроси.

КАТЯ БАЛКАНСКА

Русе, ул. Цар Освободител 130, вх.4, ет. 4, ап. 9

Счетоводна кантора Катя Балканска извършва пълно счетоводно обслужване на фирми, ТРЗ, ДДС, инстрастат, годишно счетоводно приключване. Регистрация и пререгистрация на фирми. Изчисляване на трудов стаж, установяване категорията на стажа.

НИСЧЕТИ

Димитровград, Беласица 2 вх. А

Професионално и цялостно счетоводно обслужване - за нормалното и спокойно развитие на Вашата фирма. Дейността ни е ориентирана към оказване на абонаментни текущи и еднократни услуги в областта на търговското, счетовод. и данъч. законодателство.

Диана КДК

Варна, ул. Цариброд 46 ет. 1

Диана КДК извършва пълно счетоводно обслужване, включващо комплексни счетоводни услуги и еднократни счетоводни услуги. Професионализъм и коректност, с индивидуален подход към всеки клиент.

Кантора V и K

Смолян, бул. България 64

Счетоводна кантора V и K предлага професионални счетоводни услуги при отчитане на индивидуалните потребности на всяка фирма и физическо лице и прилагане на индивидуален подход към всеки клиент. Системи за счетоводно отчитане, пълно данъчно обслужване

АКАНТ - М

Бургас, Петко Каравелов 19, партер

Основната дейност на фирмата е счетоводни услуги, счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС, интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси.

БКГ - БОЖИЛОВ ЕООД

София, жк. Люлин 10, ул. Орион, бл. 11,2 вх. Д, ет. 6, ап. 117

Цялостно счетоводно обслужване на физически и юридичeски лица в София на цени по договаряне. Годишни финансови отчети. Годишни данъчни декларации. ТРЗ, ЛС, ДДС, справки, декларации. Изготвяне на бизнес планове. Данъчни консултации и данъчна защита.

МИЛКА ПРЪВЧЕВА

Бургас, Цар Иван Шишман 9

Дейността на фирмата е счетоводни дейности, Трудово-правна дейност; ДДС; Данъчна защита; Специализация в обслужване на търговски представителства и чуждестранни фирми.

АСПЕКТ

Бургас, Братя Миладинови бл. 33 вх. 4 ет. 2 ап. 64

Дейността на фирмата е счетоводна дейност, Трудово-правна дейност; ДДС; Данъчна защита; Специализация в обслужване на търговски представителства и фирми.

Данидар Консулт

Сандански, Първи май 32 вх. Б ет. 1

Счетотоводни услуги ДАНИДАР КОНСУЛТ. Пълно счетоводно обслужване на фирми. Консултация ,ТРЗ , данъчни и административни услуги.

СЧЕТОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ФИНАНСИ 2004

София, ул. Георги Сава Раковски 127

СКФ 2004 ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване, изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети, правни и финансови консултации, изготвяне на проекти по Оперативни програми на ЕС и др.

РОСИДИ - С

Сандански, ул. ГЕОРГИ КАЗЕПОВ 2

РОСИДИ С ЕООД е динамична фирма, специализирана в различни професионални дейности. Ние предлагаме пълна гама от счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, както и консултиране на управленско ниво.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ГЕБОНА

Телефон: 0898444678

Русе, ул. Райко Даскалов N36, бл. Простор, ет.1

Счетоводна къща Гебона е специализирана е в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт. Качествено счетоводно обслужване, компетентни и актуални консултации по данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения.

АСО ИНТЕЛЕКТ

Гоце Делчев, Бяло море 13

Фирмата се занимава със счетоводни услуги. Извършват данъчно консултиране и планиране, цялостно счетоводно обслужване.

КАРАДИМОВ

Димитровград, Цар Иван Асен II 14

Счетоводни и одиторски услуги и дейности, данъчни консултации.

ТРЕЙД КОНСУЛТ

Бургас, ул. Карлово 24

Счетоводната къща предлага на своите клиенти богата гама от услуги: Счетоводство; Трудово-правна дейност; ДДС; Данъчна защита; Специализация в обслужване на търговски представителства и чуждестранни фирми.

КОРЕКТ КОНСУЛТ 77

Русе, пл. Възрожденски 14

Корект Консулт 77 ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване, ТРЗ, личен състав, интрастат, данъчни консултации и регистрация на фирми. Професионализъм, конфиденциалност и отговорност. За връзка и запитвания, се свържете с нас по всяко време!

Телефон: 032 942261

Адрес: Пловдив, Лука Касъров 24