Каучук, еластични материали и изделия - производство и търговия в Мадан