Рециклиране в Варна

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Телефон: 0884945791

Варна, ул. Тролейна 6

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Телефон: 052 335048

Адрес: Варна, Явор бл. 6 вх. А ет. 1 ап. 2

Телефон: 052 502 233

Адрес: Варна, Западна промишлена зона, Феникс реком ІІ