Ресторанти в Горна Оряховица

Телефон: 0618 60497

Адрес: Горна Оряховица, Ангел Кънчев 1

Телефон: 0618 22461

Адрес: Горна Оряховица, В.Грънчаров 10

Телефон: 088 5911538

Адрес: Горна Оряховица, Сибир войвода 27

Телефон: 088 7211531

Адрес: Горна Оряховица, ул. Иларион Макариополски 15

Телефон: 0618 20220

Адрес: Горна Оряховица, Борима 10 вх. А

Телефон: 0618 21173

Адрес: Горна Оряховица, П.Цвикев 21