Ресторанти - китайски в България

Телефон: 02 955 58 80

Адрес: София, ул. Лиляче 19

Телефон: 032 969374

Адрес: Пловдив, Мария Кюри 14

Телефон: 088 7983166

Адрес: Велико Търново, Никола Габровски 23, сградата на ХЕИ

Телефон: 032 676633

Адрес: Пловдив, ул. Филип Македонски 27