Ресторанти - китайски в България

Телефон: 02 963 38 18

Адрес: София, Миджур 39

Телефон: 089 9806866

Адрес: София, Иван Вазов, ул. Димитър Манов 17

Телефон: 042 620256

Адрес: Стара Загора, Хаджи Димитър Асенов 70

Телефон: 082 824552

Адрес: Русе, Сливница 3

Телефон: 02 9790690

Адрес: София, Проф.Цв.Лазаров бл. 205

Телефон: 054 832 011

Адрес: Шумен, Панайот Волов 4

Телефон: 02 8626098

Адрес: София, Проф. Г. Брадистилов 3

Телефон: 02 9836034

Адрес: София, Славянска беседа 3 ет. 2 ап. 1

Телефон: 02 971 50 51

Адрес: София, Т. Шевченко 5 вх. А