Ресторанти - китайски в България

Телефон: 088 7098446

Адрес: Сливен, Цар Освободител, ДНА

Телефон: 058 603048

Адрес: Добрич, Ген.Колев 1

Телефон: 02 971 50 51

Адрес: София, Т. Шевченко 5 вх. А

Телефон: 064 806866

Адрес: Плевен, Св.Кирил и Методий 24

Телефон: 056 824 257

Адрес: Бургас, Ген.И.В.Гурко 26

Телефон: 032 969374

Адрес: Пловдив, Мария Кюри 14