Ресторанти - екзотична кухня в България

Телефон: 02 8193030

Адрес: София, Захари Зограф 59Б

Телефон: 02 992 35 83

Адрес: Панчарево, ул. Ленището 14