Растителни и животински мазнини - производство и търговия в Велико Търново