Квалификация и преквалификация в Варна

Телефон: 0882 744200

Адрес: Варна, Възраждане ул. Вяра 7 вх. В ет. 1 ап. 1

Телефон: 052 307 398

Адрес: Варна, ул. Презвитер Козма 11

Телефон: 052 626161

Адрес: Варна, ул. Тролейна 2

Телефон: 089 6805005

Адрес: Варна, ул. Васил Друмев 47 вх. А ет. 5 ап. 21

Телефон: 088 9714156

Адрес: Варна, Яребична 1 ет. 1 ап. 2