Градски транспорт в Стара Загора

Телефон: 042 605263

Адрес: Стара Загора, Индустриален, тролейбусно депо