Градски транспорт в Пазарджик

Телефон: 034 442 523

Адрес: Пазарджик, Синитевска 2А