Психология, психоанализа и психотерапия в Стара Загора

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 811 22 01

Адрес: Стара Загора, Господин Михайловски 36 ет. 4 ап. 15

Телефон: 088 4859231

Адрес: Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 115

Телефон: 042 657727

Адрес: Стара Загора, ул. Васил Левски 12 вх. А ет. 4 ап. 24