Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 8725359

Адрес: Шумен, Васил Левски 14 вх. А ет. 1 ап. 2

Телефон: 088 8042610

Адрес: София, Лозенец бул. Арсеналски 75

Телефон: 087 8145333

Адрес: Пазарджик, Изчислителен център, ет. 4, офис 408