Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 7461412

Адрес: Горна Оряховица, Янко Боянов 32 ет. 1

Телефон: 088 8042610

Адрес: София, Лозенец бул. Арсеналски 75

Телефон: 088 811 22 01

Адрес: Стара Загора, Господин Михайловски 36 ет. 4 ап. 15