Промишлено строителство - подземно и надземно в Вълчи Дол