Промишлено строителство - подземно и надземно в Димитровград

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ

Димитровград, ул. Димитър Благоев, бл. 24, вх. Г, ап. 2

Mонтаж, реконструкция, модернизация и ремонт на парни и енергийни котли, ремонт и монтаж на метални конструкции, детайли и заготовки в областта на енергетиката, химията, металургията, циментовата и хартиената промишленост. Строителство на сгради.

Телефон: 088 5036694

Адрес: Стара Загора, Никола Петков 47 ет. 7 ап. 55

Телефон: 042 603837

Адрес: Стара Загора, ул. Св.Княз Борис I 85

Телефон: 042 658032

Адрес: Стара Загора, Цар Иван Асен II 49

Телефон: 042 663344

Адрес: Стара Загора, ул. Св. Богородица 71 ет. 1 ап. 2

Телефон: 042 636163

Адрес: Стара Загора, Св. Патрирах Евтимий 120, офис 1