Професионални спортни клубове и организации в Велико Търново

Телефон: 062 601858

Адрес: Велико Търново, Стадион Ивайло, северен централен вход

Телефон: 0898 375 983

Адрес: Велико Търново, ул. Цветарска 2

Телефон: 087 8837008

Адрес: Велико Търново, ул. Мария Габровска 4