Професионални спортни клубове и организации в Пловдив

Телефон: 032 207029

Адрес: Пловдив, Каменица ул. Арх. Камен Петков 64