Прежди и влакна - производство и търговия в Габрово