Предприемаческа и посредническа дейност в София

АНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ

Телефон: 088 7296288

София, Света Тройца бл. 145

Антал Интернешънъл е глобален лидер в намирането и подбора на персонал в широк професионален спектър от сектори и индустрии. Намиране и подбор на среден и висш ръководен състав и ключови специалисти. Над 130 представителства в над 30 държави.

Телефон: 02 943 44 98

Адрес: София, ул. Велико Търново 10, вх.В, ап.8

Телефон: 02 4808103

Адрес: София, Дружба 2 Делииска воденица бл. 330 вх. А ет. 3

Телефон: 02 8681290

Адрес: София, ул. Златовръх 52, ет. 3, ап. 11

Телефон: 02 868 44 99

Адрес: София, П.К.Яворов 52 вх. А

Телефон: 088 8901335

Адрес: София, ж.к. Бъкстон, бл. 31А ,ет.11, ап.46

Телефон: 02 9807879

Адрес: София, Ив.Н.Денкоглу 38 вх. 2 ап. 5