Пране в Пазарджик

Телефон: 034 444 436

Адрес: Пазарджик, В.Левски 53 вх. А