Енергетика в Кърджали

Телефон: 0361/616-67

Адрес: Кърджали, ул. Язовирска 33