Полиция в Нови Пазар

Телефон: 0537 22251

Адрес: Нови Пазар, Плиска 1