Подемно-транспортни машини и съоръжения - търговия в Димитровград

ЗОРНИЦА ТЕНЧО ИЛИЕВ

Димитровград, Д.Благоев 22

Фирмата се занимава с машини и оборудване за строителството. Предлагат пътностроителна техника - багери, булдозери, кранове, автогрейдери, фадроми.