Почивни бази в България

Телефон: 03163 2174

Адрес: Брягово, между Брягово и Искра

Телефон: 038 633355

Адрес: Хасково, България 79

Телефон: 0337 620 13

Адрес: Хисаря, Ив.Вазов 4

Телефон: 05144 280

Адрес: Камчия, срещу рибарско селище

Телефон: 0579 66711

Адрес: Кранево, Черно море