Пластмаси и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди - търговия в Първомай

ХИМПЛАСТ

Първомай, Стефан Стамболов 68

Фирмата е специализарана в производството на едногабаритни пластмасови изделия. Спомагателна дейност към произвоството - механична работилница за ремонт на наличното оборудвне и изработка на резервни части.