Пластмаси и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди - производство в Етрополе

ЕТРОПЛАСТ

Етрополе, ул. Георги Димитров 2

Етропласт ООД се извършва рециклиране на полимери и диструбутиране на полиетилен,полипопилен,полистирен и поливинилхлорид,които застрашават околната среда.