Пчеларство и производство на мед

Пчелният мед е известен още от дълбока древност със своите незаменими и уникални хранителна стойност и лечебни свойства. За това производството му и до днес е едно от най-уважаваните в съвременния свят. Днешните технологии предлагат редица улеснения за пчеларите и поставят тази дейност на научни основи. Фирми-производители на помощен инвентар за пчеларството предлагат кошери, готови за поставяне при пчелната паша; пчелни рамки-основа за събиране на произведения от пчелите мед; защитни облекла за пчеларите.

Голям интерес  се проявява и към съпътсващите продукти на пчелната дейност-пчелен прашец, пчелно млечице, прополис, пчелен восък.

Самите кошери се предлагат в различна големина-с 4, 5, 6 – до 8 рамкови. Какъв да се използва се преценява от пчеларя и от големината на пчелното семйство ( рояк) , който ще бъде заселен вътре.

Немалък дял за развитието на пчеларството има и ветеринарната медицина. Тя осигурява препаратите за развитие и лечение на пчелите; подходящи примамки за хващане на новообразуваните пчелни семейства, както и компетентни консултации от специалисти за предпазване на пчелите от болести и ако се наложи- подходящо лечение.

Негативна тенденция , която се забелязва в някои страни през последните години е чувствително намаляване на броя на пчелите, дължащо се на влошаващата се околна среда ( промишлени и биологични замърсители). Ако не се вземат съответни бързи мерки, може да се стигне до тяхното изчезване. Това е недопустимо, защото според съвременни учени и древни мъдреци означава „началото на края” на живота на планетата.