Пътна помощ

Пътна помощ е услуга която се предоставя когато има настъпили повреди или произшествия по превозните средства които изискват транспортирането им до специализиран сервиз. Други случаи на използването на пътна помощ е при леки повреди които могат да бъдат отстранени от компетентен специалист на място.

Има различни компании, които предоставят тази услуга - възможно е заплащането на годишен абонамент при което повикването на екипа е по-евтино или повикване когато събитието се случи. Най-често услугата се заплаща на изминатото разстояние от екипа.

Полезни връзки:

Комисия за защита на конкуренцията
Българска национална асоциация на потребителите
Закон за защита на потребителите