Патентно дело

Патентното дело осигурява правна защита на изобретения, които са част от интелектуалната собственост.

Консултантите по патентно дело предоставят услуги, засягащи съществуващи или нови патенти и запазени и търговски марки, защитават правата на собствениците на лицензите и ги представляват пред националното патентно ведомство.

Полезни връзки:

Патентно ведомство на Република България.