Пасмантерия, галантерия и кинкалерия в Плевен

Телефон: 064 680373

Адрес: Плевен, Хотел Строгозия ниското тяло

Телефон: 0878 959510

Адрес: Плевен, ул. Ген. Гурко 19