Защо да изберете Rent a Team?

Rent a Team е най-новият проект на Golden Media, който дава възможност на бизнесите да разполагат с действащ търговски екип, без да се налага да харчат пари и време по изграждането на собствен. Rent a Team предлага маркетинг и търговски услуги, които позволяват на бизнесите:

Да наемат временно търговски екип, който да предлага техните продукти или услуги;

Да инвестират в база данни;

Да се възползват от професионални търговски обучения, ако желаят да изградят собствен екип от професионални търговци.