Озеленяване в Кърджали

Телефон: 089 7884272

Адрес: Кърджали, бул. България- Промишлена зона