Отоплителна, вентилационна и климатична техника - магазини

Ако искате да използвате дълго време вашия климатик, е необходимо да го поддържате и почиствате по правилен начин. В повечето случаи климатичната техника е изградена от няколко различни агрегата и има специфичен начин на монтаж и поддръжка.


Ето няколко стъпки, които биха могли да Ви бъдат от полза в процеса на избиране на климатик.

1. Най-напред се запознайте с квадратурата на стаята, в която искате да сложите климатик. Различните модели климатици притежават различна мощност и съответно са подходящи за отопление и климатизация на различни по вид квадратури.

2. COP параметър - коефициент на енергийна ефективност при отопление. Този коефициент важи за климатиците, когато са в режим на отопление. Коефициентът при съвременните климатици трябва да е поне 3.

3. Запознайте се с параметрите на излъчвания шум.

4. Проучете фирмите за монтаж и поддръжка на климатичната техника. Запознайте с качеството им на работа и наличието на необходимата апаратура.

5. Помислете за място на телата и от къде ще мине тръбният път.

6. Обърнете внимание на условията за гаранционно обслужване.