Организации и дружества с нестопанска цел в Велико Търново

Телефон: 062 622176

Адрес: Велико Търново, Александър Стамболийски 2